Grensoverschrijding, iedereen heeft er wel een beeld bij, maar wat is het nu precies en hoe herken je het?

Mijn eerste beeld bij het woord grensoverschrijding / grensoverschrijdend gedrag was: seksueel geweld, zoals aanranding, verkrachting en misbruik. Direct gevolgd door slaan en vormen van huiselijk geweld.

Maar grensoverschrijding is breder en kan hele subtiele vormen aannemen. En: (pijnlijk) iedereen doen het wel eens.

Soorten grensoverschrijding

Fysieke grensoverschrijding

 • Geslagen worden
 • Aangeraakt worden op ongepaste plaatsen, met ongepaste druk, te lang
 • Dreiging en terreur

Mentale grensoverschrijding

 • Brainwashing
 • Je denken wordt gecontroleerd
 • Niet geloofd worden

Emotionele grensoverschrijding

 • Chantage
 • Iets niet mogen of juist moeten voelen
 • Tegenstrijdige boodschappen, met koude ogen zeggen “je bent lief”

Spirituele grensoverschrijding

 • Jij bestaat enkel om de ander te dienen
 • “Ik leef alleen voor mijn kinderen”
 • “Als jij mij verlaat, pleeg ik zelfmoord”

Bovenstaande voorbeelden zijn allemaal vrij ernstig, zodat helder is wat ik bedoel.

Hoe herken je grensoverschrijding?

Elke vorm van “Ik wil, DUS jij moet” is grensoverschrijding. “Ik wil” is prima, maar “DUS jij moet” is niet OK.

Elke vorm van gedrag waarbij jij geen mens van vlees en bloed meer bent, maar een “object” wordt, een “het”, is grensoverschrijding.

Elke vorm van gedrag waarbij jij “speciaal” of “exclusief” (jij en ik en niemand anders, niemand mag het weten) wordt gemaakt, is grensoverschrijding.

Sommige vormen hebben alle drie bovengenoemde kenmerken, andere hebben er slechts één of twee. Meestal is er sprake van macht(smisbruik). Grensoverschrijding kan zijn dat iemand iets wordt aangedaan, het kan ook zijn dat iemand iets wordt onthouden. Het slachtoffer voelt zich gebruikt, misbruikt, toegeëigend of afgepakt.

Subtielere vormen van Grensoverschrijding in het dagelijks leven:

Pesten: de persoon die gepest wordt, is geen mens van vlees en bloed meer, maar een object waarop je je pestgedrag kunt botvieren.

Onder druk zetten: “Ik wil dit hebben, dus nu móet jij bij het kruisje je handtekening zetten voor akkoord”.

Geheimpje vertellen: de persoon die jou een geheim vertelt maakt jou exclusief aan hem verbonden en maakt jou los van de rest van de groep, want jij weet nu iets wat bijna niemand anders weet en jij moet je mond erover houden.

Roddelen: de persoon waarover geroddeld wordt is geen persoon meer, maar een object waar je alle lelijke dingen over kunt zeggen die jij wilt, zodat jij je beter voelt.

Verwachtingen (en dan teleurgesteld zijn als daar niet aan wordt voldaan): Ik wil iets en ik verwacht dat jij dat voor mij regelt.

Discriminatie: de persoon die uitgesloten wordt is geen mens van vlees en bloed meer, die is een object geworden en kun je gewoon aan de kant schuiven.

Cadeautjes geven: een vorm van exclusief maken, de ontvanger moet nu dankbaar zijn en kan niet meer in vrijheid in die relatie staan en het oneens zijn.

Uitschelden: de persoon die uitgescholden wordt, wordt een object, waar jij je frustratie op kunt botvieren.

Liegen over een situatie, waardoor het voor de andere persoon akkoord lijkt om in een plannetje mee te gaan, terwijl dat feitelijk niet zo is.

Opgroeien in een gezin met strenge moraal, het móet op deze manier; jij wordt dan een object dat zich aan de regels moet houden, in plaats van een mens met eigen unieke talenten die ontwikkeld mogen worden.

Jij moet goed maken wat (één van) je ouders niet heeft gemogen of gekund.

Slachtoffer en dader van grensoverschrijding

Alle daders zijn ooit slachtoffer geweest. En als je ooit slachtoffer bent geweest (en wie is dat niet?) dan raak je onmiddellijk gevangen in het mechanisme en word je ook dader. Een collega legt het als volgt uit:

Wanneer iemand jouw grens overschrijdt, blijft er een stuk(je) energie bij jou achter, dat niet bij jou hoort. Je kan vanaf dan niet meer reageren vanuit jouw authentieke, pure zelf. Je raakt in de war over wie je nu zelf bent, en wat er nu wel en niet bij jou hoort. En je reageert vanuit die verwarring. Je wil daar vanaf. Zonder deze “besmetting” zou je de grenzen van anderen respecteren, maar nu niet meer. Dus ben je ook dader. In welke mate, hangt volgens mij van veel factoren af. Hoe zwaar was de oorspronkelijke grensoverschrijding? Hoe exclusief ben je gemaakt? Hoe heeft de omgeving je opgevangen? Of bleef het een slopend geheim?

Wat kun je doen aan grensoverschrijdend gedrag?

Om uit dit mechanisme te stappen, zijn er een aantal stappen nodig:

Je eigen energieveld ontdoen van dader-energie.

De volgende stap is het opheffen van de verwarring.

Tot slot haal je al jouw energie die je bij anderen hebt gedropt weer terug.

Het resultaat is dat jij je geen slachtoffer meer voelt én ook geen dader meer bent. Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat dit een groot gevoel van vrijheid en rust geeft. En blijkbaar viel dat op, want ook uit mijn omgeving hoor ik regelmatig: Je bent zo relaxed!

Geef een antwoord