Aanranding, verkrachting en misbruik vallen alle 4 onder de noemer seksueel geweld. Maar wat is nu het verschil tussen die vier. Christien legt het uit.

Seksueel geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik zijn termen die hier in Nederland wel een verschillende betekenis hebben, maar vaak voor hetzelfde worden gebruikt: je hebt iets meegemaakt op het seksuele vlak wat jij niet wilde.

Aanranding

Er is sprake van aanranding bij ongewenst aanraken of laten aanraken van geslachtsdelen, billen of borsten. Ook onder dwang zoenen of toe moeten kijken hoe iemand zichzelf bevredigt, valt ook onder aanranding.

In Nederland is aanranding een zedenmisdrijf en dus strafbaar, wie schuldig wordt bevonden kan rekenen op een gevangenisstraf van ten hoogste 8 jaar of een geldboete van ten hoogste € 83.000.

Verkrachting

Bij verkrachting is er sprake van ongewenst binnendringen in het lichaam (mond, vagina of anus) van het slachtoffer, met penis, vingers of een voorwerp. Hierbij is altijd sprake van geweld, bedreiging of chantage. Op dit zedenmisdrijf staat een maximum gevangenisstraf van 12 jaar. Sinds 1991 is verkrachting binnen het huwelijk ook strafbaar. De straf voor groepsverkrachting is hoger, maximaal 16 jaar.

Seksueel Misbruik

We spreken over seksueel misbruik bij het plegen van seksueel overschrijdend gedrag (aanranding of verkrachting) wanneer er misbruik wordt gemaakt van de bestaande machtsverhouding, bijvoorbeeld volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leidinggevende-werknemer, leerkracht-leerling. De straffen zijn dan aanzienlijk hoger.

Incest

Gemeenschap tussen naaste familieleden wordt incest genoemd. Als er sprake is van een volwassen familielid met een kind, valt dit onder seksueel misbruik. Vader-dochterincest komt verreweg het meeste voor, gevolgd door incest in de tweede lijn als oom-nicht of stiefvader-stiefkind.

Impact

Elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag laat zijn sporen achter.

Moeite hebben met je grenzen aangeven is één van de meest voorkomende problemen na seksueel misbruik. Je niet vrij voelen om nee te kunnen zeggen wanneer jij iets niet wil.

Spelen tot je Nee zegt

Maar je kunt het leren, nee zeggen! Samen met Saskia van der Elst, de Toneeljuf, geef ik op zaterdag 2 april een workshop Spelen tot je Nee zegt. Aan de hand van grappige en luchtige oefeningen op het gebied van spel en toneel, oefenen we de hele dag in Nee zeggen.

Met een lach en een traan, tot het vanzelf gaat. En jij helemaal vrij bent om Nee te zeggen wanneer de situatie daar om vraagt.

Hierbij maakt het helemaal niet uit welke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag jij hebt meegemaakt. In een veilige sfeer leer jij Nee zeggen!

 

Geef een antwoord